تیم جوانان تهران 1398 دسته اول


کادر فنی


دروازبانان


مدافعان


هافبک ها


مهاجمان